Redakcja "Przeglądu Numizmatycznego" zaprasza do współpracy osoby interesujące się numizmatyką zarówno zawodowo, jak i hobbystycznie. Wszystkich autorów zainteresowanych nieodpłatnym publikowaniem na łamach "Przeglądu" prosimy o nadsyłanie gotowych materiałów w formie elektronicznej (preferowane pliki MS Word) z plikami graficznymi zapisanymi dodatkowo w oddzielnych plikach (format TIFF, PNG, BMP lub JPG).

Redakcja nie prowadzi dyskusji, nie odpowiada na propozycje tematów i nie zwraca nadesłanych materiałów. Redakcja zastrzega sobie także prawo do niepublikowania przesłanych materiałów bez podawania przyczyny; w szczególności dotyczy to tekstów już wcześniej opublikowanych w innym miejscu. Za przedstawiane w "Przeglądzie Numizmatycznym" poglądy i opinie wszelką odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.