Założone w 1991 roku Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych jest organizacją o charakterze stricte specjalistycznym, związanym z profesjonalnym rynkiem numizmatycznym. SNP skupia osoby zawodowo zajmujące się numizmatyką, nie jest towarzystwem o charakterze kolekcjonerskim.

Rolą Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych jest szeroka popularyzacja numizmatyki, świadczenie usług eksperckich i doradczych w odniesieniu do instytucji życia publicznego, wydawanie literatury numizmatycznej wspomagającej ruch kolekcjonerski w Polsce oraz dbanie o utrzymanie profesjonalnego i zawodowego rynku numizmatycznego. Członkowie Stowarzyszenia muszą ściśle przestrzegać norm etycznych przy kupowaniu i sprzedawaniu numizmatów oraz udzielać gwarancji oryginalności oferowanych przez nich przedmiotów.

Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych współpracuje z innymi podmiotami związanymi z numizmatyką, w tym z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne (zobacz aktualną listę członków).