Dariusz F. Jasek

Działalność zawodowa:
Knight Press Dariusz Jasek, Kraków

Stanowisko:
właściciel

Strona internetowa:
knightpress.net, zlotedukaty.pl

Kontakt e-mail:
prezes@snp.org.pl

Dodatkowe informacje:
LinkedIn

Status członka SNP:
AKTYWNY